Транспорт

Община Горна Малина е в непосредствена близост до двете основни пътни артерии в страната, автомагистрала “Хемус” – 15 км и автомагистрала “Тракия” – 25 км. През територията на общината преминава главен път № 6 София – Бургас (Подбалкански път) с отклонение през проходите “Витиня” и “Арабаконак” за връзка с магистрала “Хемус” и Северна България. В частта си на територията на общината Подбалканският път е в отлично състояние, ремонтиран през 2011 – 2012 г. в участъка от София – Горна Малина – Пирдоп.

Републиканската пътна мрежа на територията на Общината включва пътища с обща дължина 114 км., която се разделя по класове, както следва:

  • Пътища I -ви клас – 21,0 км.
  • Пътища III -ти клас – 30,2 км.
  • Пътища IV-ти клас – 62,8 км.

Пътищата между населените места в общината са предимно четвъртокласни, общо 62,8 км., с изключение на два участъка от третокласни пътища с обща дължина 30 км. Общинската пътна мрежа е добре изградена, като осигурява добри възможности за достъп до всички населени места в рамките на общината. Живописен и атрактивен е път III-6004 – Горна Малина –  Байлово – м. „Калугерица” – Манастирски пещери – Смолско – Челопеч – Пирдоп. Преминаващите през път III-6004 избягват участъка  „Гълъбец” – острите завои и голямата денивелация  на Подбалканския първокласен  път Е – 871.

През територията на общината преминава жп линията София-Бургас. Общата дължина на трасето е около 24 км. Спирки на пътническите влакове са изградени в следните населени места: Горна Малина, Негушево, Саранци, Чеканчево, Макоцево и Долно Камарци. Общият брой на влаковете в посоките София и Карлово наброява десетина влака дневно, липсва удобно разписание. Времетраенето на превозите между София и ж.п. спирките в община Горна Малина е много продължително и за ежедневни трудови пътувания населението има предпочитания към автобусния или личния транспорт,  за сметка на железопътния.