“Роде мой” – празник на Община Горна Малина

ИНФОРМАЦИЯ:
Празникът на общината се провежда ежегодно в края на месец юни.

 

 

 

ГАЛЕРИЯ: