„Ком – Емине” – част

ИНФОРМАЦИЯ:

През община Горна Малина преминава и най-дългият туристически маршрут в България – Ком-Емине (Е3), който пресича еко пътеката “Арабаконак – Стара мандра – вр. Звездец”.
Крайните точки на маршрута са връх Ком на запад, в непосредствена близост до границата със Сърбия, и нос Емине на Черно море, най-източната точка на Стара планина. Трасето му съвпада с финалната отсечка на европейския туристически маршрут E3, който свързва Атлантическия океан с Черно море.
Трасето на маршрута е с приблизителни дължина 560 – 580 km (650 – 700 km по други данни), 20 500 m положителна и 21 500 m отрицателна денивелация.
Средата на маршрута се намира около хижа „Узана“, като съвпада и с географския център на България. Изкачват се повече от 100 старопланински върха.
Маркировката на маршрута е с две бели лентички и една червена по средата.