НЧ „Пробуда – 1903” – с. Саранци

ИНФОРМАЦИЯ:

Председател настоятелство: Любов Кузманова – Атанасова
Секретар: Наталия Прокопиева Прокопиева
Телефон за контакт: 0876734741
е-mail: chitalishte_saranci@abv.bg
Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 часа

Предлага: Достъп до информация от библиотечния фонд

История на читалището: НЧ „Пробуда – 1903” в с. Саранци е най-старото читалище в община Горна Малина и за съжаление едно от най-бедните – разполага само с едно помещение, в което са стелажите с книжния фонд и работното място на секретаря.  Всички мероприятия се провеждат на площада или в някое от заведенията в селото.

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: