НЧ „Съзнание 1925” – с. Белопопци

ИНФОРМАЦИЯ:

Читалищно Настоятелство:
Председател: инж. Стефка Минчева
Секретар: Мариана Балабанова
Работник библиотека: Цветелина Балабанова
Телефон за контакт: 0879197080
e-mail: nc_suznanieto@abv.bg

Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 13:00 до 17:00 часа

Предлага: 6000 документа библиотечен фонд – отраслова, справочна, ученическа, детска, художествена литература, безплатен достъп до интернет, безплатно обучение за работа с ИКТ и приложни програми , консултации и помощ при изготвяне на документи за кандидатстване за работа. Предоставя за ползване от потребителите на персонални компютри, принтер, скенер, ксерокс, мултимедия.
История на читалището: Народно читалище „Съзнание 1925” е учредено през 1925 г. от тогавашния учител в селото Стефан Попиванов и група прогресивни младежи. Първоначално се е помещавало в селската кръчма, а книгите са набирани от доброволни дарения. Носело е името „Съзнание”. Известен период от време се е наричало „Васка Ненчева”, а от 1990 година носи първоначалното си име, като през 2010 г. към него е добавена и годината на създаването му.
Днес то е единственият културен институт на територията на село Белопопци.
Разполага с 288 m2 застроена площ, библиотека, киносалон, зала за репетиции, кабинет по рисуване, гримьорни, складови помещения.
В запазения оригинален устав на читалището като основна цел е записано: „ Да образова и просвещава. Да възпитава любов към книгата и знанието. Да пази и съхранява знания за родния край, бит и фолклор. Да създава условия за развитие на любителското творчество. Да бъде място за общуване и културни развлечения.”
Към читалището функционират детски танцов състав с хореографи на доброволни начала, група за автентичен фолклор – лазарки и коледари, клуб на книгата.
Танцовият състав е създаден през 2010 година и носи името „Българка”. Носител е на различни награди и отличия от местни, регионални и национални изяви.
Настоятелството на читалището работи в сътрудничество с Министерство на културата, Столична библиотека,Фондация „Глобални библиотеки” местната власт, бизнеса , неправителствени организации и читалищата от общината.
Финансирането се извършва чрез държавна и общинска субсидия, от проекти, собствени приходи и спонсорство.
Читалището разработва и реализира проекти самостоятелно и в партньорство.
Реализирайки проект по Програма „Глобални библиотеки – България” в библиотеката е открит информационен център през 2010 година. Проектът е действащ и в момента.

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: