с. Долна Малина

Църква „Свети Димитър” – Източно- православно. Построена 1923 г.