с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Априлово

Две надгробни могили в местността ”Ишиктепе”

Археологически

Национално значение

с. Априлово

Източно православна църква „Рождество Богородично”

Художествен

Местно значение

с. Априлово

Манастир „Св. Симеон”,

м. „Бабáта”

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Априлово

Военен паметник

Исторически

Местно значение