с. Байлово

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Байлово

Праисторическо селище,

2,5km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Тракийско светилище, връх ,,Фрелин

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Късноримско селище, м. „Кленов дол”, 5 km източно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Средновековна крепост „Калето”, 6-7 km североизточно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Пещера, м. ”Калугерица”,

7 km източно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Байлово

Къща-музей „Елин Пелин”

Исторически Архитектурно-строителен

Национално значение

с. Байлово

Паметник-костница на загиналите антифашисти

Исторически

Местно значение

с. Байлово

Историческо място, м. ”Кютюклия”, 5 km източно

Исторически

Местно значение

с. Байлово

Източно православна църква „Св. Св. Кирил и Методий”

Художествен Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Байлово

Надгробна могила,

km западно от селото,

м. „Йотовско тепе”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Надгробна могила, м. ”Турски дол”, „Лулчовото” или „Шаламанското тепе”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Надгробни могили (около 40), в местностите „Гьол”, „Ключ” и „Берова дупка”

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Градище, м. ”Пчелина”,

2,5 km северно от селото

Археологически

Национално значение

с. Байлово

Останки от тракийско светилище и селище, м. ”Власов камък”,

km югоизточно

Археологически

Национално значени