с. Чеканчево

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Чеканчево

Старо светилище, м. ”Изворите” /Грамада/, 3 km югозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Чеканчево

Средновековна крепост, м. „Огорелина”, до селото

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Чеканчево

Източно-православна църква

„Успение Богородично”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Чеканчево

Възпоменателен мемориал от 4 паметници

Исторически

Местно значение

с. Чеканчево

Три надгробни могили, 2-3 km югозападно, м. „Слатина”

Археологически

Национално значение