с. Горна Малина

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Горна Малина

Средновековна крепост,

м. ”Градището”,

1,5 km югозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Горна Малина

Тракийско светилище,

м. „Дабковица”, 1 km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Горна Малина

Източно-православна църква „Успение Богородично”

Художествен

Местно значение