с. Горно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Горно Камарци

Източно-православна църква „Св. Великомъченик Димитър Солунски”

Художествен

Местно значение

с. Горно Камарци

Руски паметник в Арабаконашкия проход на загиналите войни за овладяване на прохода през 1877 г.,

на 4 km над селото

Исторически

Национално значение

с. Горно Камарци

Военен паметник

Исторически

Местно значение