с. Макоцево

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Макоцево

Средновековна крепост,

м. ”Пчелина”,

5-6 km югоизточно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Макоцево

Източно-православна църква „Великомъченик Св. Димитър”

Художествен Архитектурно-художествен

Местно значение