с. Негушево

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Негушево

Източно-православна църква

„Света Петка”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Негушево

Военен паметник

Исторически

Местно значение