с. Стъргел

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Стъргел

Два възпоменателни паметника, м. ”Шандарника”

Исторически

Местно значение

с. Стъргел

Братска могила,

м. ”Шандарника”

Исторически

Местно значение

с. Стъргел

Църква „Св. Николай Чудотворец”

Художествен

Местно значение

с. Стъргел

Военен паметник

Исторически

Местно значение