с. Долна Малина

Паметник на героите от войните

Надпис: „В чест на падналите през Балканската война 1912-1913 г. и общоевропейската война 1915-1918 г.” 

Намира се в гробищния парк. Построен е около 1923 г. от камък и е висок 3 м.

Загинали:

1912-1913 г.:  Игнат Динев; Стойно Постолов; Стойно Златанов; Янко Вълчев; Стойно Вълчев; Серафин Георгиев; Тото Станков; 1915-1918 г.:  Стоян Лазаров; Стоян Недков; Бранко Златанов; Пене Латев; Кръсто Петров; Петър Колев; Стойно Божилов; Богдан Недков; Михал Пешов; Атанас Стойнов; Янко Танев