с. Долно Камарци

На първата снимка:

Паметник на героите от войните Надпис на лицевата страна: „На падналите за родината”

На гърба в две колони са издълбани имената на загиналите през 1912-13 и 1915-18 г. От западната страна с  различен шрифт са издълбани имената на загиналите във Втората световна война 1944 – 1945 год.

Намира се в двора на Основно училище “Отец Паисий. Изграден е през 1932 г. от варовик с обща височина 3,6 м. Фигурата на войника е 2,1 м и е от циментово-мозайкова смес, дело  на скулптора Любен Димитров. Сумата за изграждането му е 54 097 лв. в т.ч. 5 000 лв. от Министерство на войната, останалата сума е от І-во Долнокамарско взаимоспомагателно дружество „Гълъбец”.

Загинали:
1915-1918 г.: поручик М. П. Чобанов; фелдфебел Иван Христов Бояджиев; фелдфебел Никола Панчов. Ватахов; фелдфебел Иван. Христов. Чобанов; ст. подофицер Иван Пенчов Нинов; ст.подофицер Христоско Маринов Вутин; ст.подофицер Александър Младенов Попов; мл.подофицер Д. Ц. Кунин; мл.подофицер Захари Василев Митев; мл.подофицер Никола Хр. Министеров; Иван Николов . Стефанин; Никола Доков; П. Ф. Коцев; Ив. С. Башлийски; Игнат Михов Вутин; Иван Христов Аръков; Н. В. Малинов; Стоян Иванов Барбутов; Нено Петров Лесов; Атанас Ангелов Лесов; Иван Петров Къскътински; Д. Ст. Къскътински; Никола Стоянов Къскътински; И. Ст. Къскътински; Иван Димитров Мачканов; Марин Н. Ненков; Иван Стоянов Генков; Христоско Ненов Генков; Петър Стоянов Найденов; Алипия Григоров Медаров; Ал. Н. Митев; Иван Николов Аръков; Ст. Ат. Македонски; Георги Николов Велински; Георги Коцов Мечкаров; Иван Стойков Лесов; Георги Иванов Мачканов; Димитър Стоянов Пиперков; Христо Николов Клечков; Никола Цветков Великов; Димитър Младенов Попов; Младен Тошов Стефанин; Иван Тошев Стефанин; Димитър Христосков Ненков; Тод. Т. Чалъков; Цветко Николов Брънчов; Петър Христов Сепетчийски; Ангел Георгиев Шилков; Ценко Иванов Кацаров; Георги Христов Гарджов; Цветко Стоянов Мирин; Христо Цветанов Вутин; Георги Лазаров Делов; Недельо Лазаров Делов; Петър Георгиев Генков; Петър Димитров Радов; Д. Сл. Шотков; Димитър Цончев Коцев; Димитър Николов Кърлев; В. Г. Велинов; Димитър Стойков Митов; Игнат Петров Игнатов; Петър Найденов Милков; Димитър Михов Джамбазов; Рад Ненчов Радов; Ценко Ненчов Радов; Найден Иванов Найденов; Мих. Ат. Бановски; Цветко Алипиев Чалъков; Ценко Георгиев Йотов; Никола Маринов Вутин; Иван Димитров Бановски; Ненчо Стоянов Найденов; Мл. П. Стефанин; Никола Димитров Сепетчийски; Христо Николов Аръков; Георги Николов Брънчов; Христо Николов Брънчов; П. Г. Мечкаров; Иван Стоянов; Хр. Ив. Найденов; Г. Ст. Малинов; Ив. К. Кацаров; Иван Николов Клечков; Петър Мечкаров; Захари Василев; Никола Христов; Иван Стойков; Иван К. Кацаров; Христо Н. Брънчев; Георги Н. Брънчев; Пешо Начов; Ставро Атанасов; Симон Драганов; Петър Коцев; Иван Катеринин; Петър Христов; Марин Ненов; Младен Ненов; Никола Митров; Никола Цветанов; Алипи Георгиев; Рат Ненчов; Младен Петров; Георги Стойков; Иван Симонов; Христо Николов; Мито Стоянов; Игнат Михов; Димитър Младенов; Димитър Ценков; Иван Петров; Мито Стойков; Стоян Иванов; Димитър Цончев; Алипи Николов; Георги Коцов; Иван Николов; Иван Христов; Димитър Христов; Никола Велюв; 1944-1945 г.:  Никола Ал. Михов; Стоян Т. Тошев; Димитър Г. Пенев; Иван Нед. Белчев; Никола Ив. Мутафчиев; Харалампи Н. Цончев; Христо Г. Кацаров.

На втората снимка:

Паметник на загиналите долнокамарски герои във войните – в двора на църквата
Изграден е от варовик в началото на 20-те години на м.в.

На лицевата страна е издълбан надпис „Въздигнат в памет на загиналите Долнокамарски герои във войната с Турция и съюзниците през 1912-1913 г.” На другите страни са издълбани имената на загиналите.

Загинали: Петър Мечкаров, Захари Василев, Никола Христов, Иван Стойков, Иван К. Кацаров, Христо Н. Брънчев, Георги Н. Брънчев, Пешо Начов, Ставро Атанасов, Симон Драганов, Петър Коцев, Иван Катеринин, Петър Христов, Марин Ненов, Младен Ненов, Никола Митров, Никола Цветанов, Алипи Георгиев, Рат Ненчов, Младен Петров, Георги Стойков, Иван Симонов, Христо Николов, Мито Стоянов, Игнат Михов, Димитър Младенов, Димитър Ценков, Иван Петров, Мито Стойков, Стоян Иванов, Димитър Цончев, Алипи Николов, Георги Коцов, Иван Николов, Иван Христов, Димитър Христов, Никола Велюв.