с. Горна Малина

Наименование: ЗАГИНАЛИ БОЙЦИ ПРЕЗ  ВОЙНИТЕ ОТ С. ГОРНА МАЛИНА

Намира се в близост до центъра на с. Горна Малина, кв. 25 УПИ- ХVІ. Изграден е около 1920 г. от гранит и е висок 3 м.

 НАДПИС ВЪРХУ КАМЪКА: ВЕЧНА СЛАВА НА ГЕРОИТЕ

Върху мраморни плочи са изписани имената на загиналите:
1912 – 1913 г.: Видол Гатов Петков; Георги Манев Вълчев; Георги Манев Ташов; Денчо Стоянов Спасов; Димитър Младенов Божков; Костадин Минков Дамянов; Никола Стойчев Маринов; Петко Апостолов Стоев; Петко Атанасов Гешов; Петко Христов Пашов; Петър Стефанов Ташов; Паун Илиев Вълчев; Стоян Неделков Петков; Спас Бонев Вълчев; Стоян Стефанов Ангелов; Стоян Коцев Стоилов; Тачко Стоянов Кьосев; Христо Илиев Манов; Ценко Христов Ангелов; Михаил Петков Назърски; 1915 – 1918 г.: Ангел Иванов Каравелчов; Атанас Митов Тотов; Александър Стефанов Тотев; Ангел Цеков Стойчев; Анко Анчев Вълчев; Ангел Иванов Ангелов; Богдан Илиев Вълчев; Боне Митов Доколенски; Боне Манолов Спасов; Димитър Георгиев Ленков; Иван Петков Иванов; Йосиф Георгиев Ангелов; Никола Маринов Андреев; Спас Тодоров Гатов; Спас Петков Спасов; Симеон Ташов Стойков; Стефан Христов Стойчев; Тодор Ангелов Стоянов; Христо Колев Костов; 1944 – 1945 г.: Димитър Христов Ленков; Никола Костадинов Ташев; Христоско Марков Марков; Стефан Георгиев Стефанов; Цветко Иванов Недялко; Генко Алипиев Иванов