Лазаруване

Обичаят “Лазаруване” е запазен в почти всички села в община Горна Малина. Това е пролетно наричане за здраве на всички къщи и семейства в селото. Момите се събират рано на Лазаровден облечени в празнични носии. Обхождат всяка къща и пеят за здраве, стопаните ги даряват с яйца и паричка, а често и с нещо сладко. Според народните обичаи само лазарувало момиче може да се омъжи.