Пътека Св. Петка, с. Чеканчево

ИНФОРМАЦИЯ:

Пътека Св. Петка е съществуващ път до оброчище и изворче Св. Петка. Та започва от центъра на селото, минава през местността Огорелината, където има военни паметници, старо римско гробище и кръст на Св. Георги. От там поема на югоизток, изкачва баира и влиза в гората, където е кладенчето под скалата. Легендата разказва за жена, която имала сляпо дете. В съня си тя видяла мястото и Св. Петка й казала там да отиде, да измие очите на детето с тази вода. Жената го направила и детето прогледнало.

Пътеката е с малка денивелация, подходяща за семейна разходка. Маршрутът завършва при кладенчето в скалата, където има пейка и плоча, посветена на светицата.

ГАЛЕРИЯ: