Трети международен етнофестивал “Зазоряване”, с. Горна Малина

Сдружение Зазоряване и Община Горна Малина организират Трети Международен Етно Фестивал Зазоряване на 27 и 28 май на площада в Горна Малина. Фестивалът е форум на етносите, етнографските групи в България и чужбина.
Международният етно фестивал „Зазоряване“ е културна проява с национална значимост, целяща съхраняването, предаването и популяризирането на народното песенно и танцувално творчество на България в отделните етноси и етнографски групи. Фестивалът представя разнообразието от фолклорни форми по българските земи и диаспорите зад граница. Насърчава приемствеността и привличането на младите хора към традициите и обичаите, съхранили духа и самобитността на отделните етнографски групи. Приобщава различни социални и възрастови групи от населението към активно общуване чрез изразните средства на фолклора.
В продължение на два дни жителите и гостите на Горна Малина ще имат възможността да видят и чуят индивидуални изпълнители и формации, които ще представят автентичен и обработен фолклор и обичаи в разделите „Певческо изкуство“, „Танцово изкуство“ и „Обреди, бит и традиции“. Новост е кулинарният конкурс „Да седнем на софрата“, който в своето първо издание ще представи обредни хлябове, погачи и баници.
Професионално и компетентно жури от фолклорни специалисти ще оценява безпристрастно участниците във фестивала.