Жътва

Обредите около този ден не са свързани с честването на светец, денят се мени всяка година според зреенето на житото, но обредите са били важни за хората от миналото, защото са вплитали в тях своята желба да е силно зърното, да е пълен хлябът, да е здрава годината, да има поминък, да отчуват челядта си!