Оброчище Св. Георги, с. Макоцево

Село Макоцево се намира в източната част на Саранската котловина, разположена между планината Мургаш на север и северните дялове на Ихтиманска Средна гора на юг. Селото отстои на 15 км източно от Горна Малина и на около 40 километра от София. Оброчище "Св. Георги" се намира в западната част на селото, разположено върху стръмен склон.…

Прочети повече

Мемориален парк – Битката при Ташкесен, с. Саранци

Бойни действия на 19.12.1877 г. Въпреки положените неимоверни усилия, преходът на Западния отряд на ген. Гурко не останал скрит за турската армия. Към средата на месец декември Шакир Мехмед Салим паша, командир на Орханийската армия, ясно осъзнавал капана заложен му от руското командване - попадането на цялата армия в плен. Независимо от изключително тежките атмосферни…

Прочети повече

Манастирски пещери в местност Калугерица

ИНФОРМАЦИЯ: Скално-култовият комплекс Калугерски пещери се намира в малък вaровиков масив, разположен в долината на река Смолска, на 5 km от центъра на село Байлово в местността Калугерица. В бигорната скална маса са се образували четири малки пещери, разположени на височина от 5 до 15 m над нивото на местния терен, известни на местното население…

Прочети повече

с. Априлово

"Църква „Рождество Богородично” - Източно- православна. В центъра на селото. Построена 1900 г. Параклис "Свети Симеон” - Източно-православен. На хълма „Бабата” – южно от селото. Построен 1927 г. Параклисът е ремонтиран и е изградена камбанария. Мястото се е ползвало от столетия от местните хора, които са се събирали там за да измолят дъжд за своите…

Прочети повече

с. Байлово

Оброчище „Св. Петка” - няма сведения – намира в селото, по пътя за „Андрешковото блато” Параклис „Св. Троица” Това е еднокорабна малка сграда, издигната върху основите на църквата на първото Байлово, изчезнало около 1792 година по време на кърджалийските набези. Параклисът е добре поддържан и е служил за църковни обреди до построяването на църквата „Св.…

Прочети повече

с. Гайтанево

Църква "Света Параскева” - Източно-православно. Построена 1866 - 1868 г. Сведения за историята на църквата се черпят основно от надписите по самата нея. При западния вход на фасадата има врязана датата 1847 г. Втора дата е отбелязана на фасадата при южния вход – 1868 г., се отнася за допълнителни строителни работи. Трети датиращ надпис има…

Прочети повече