Арт фест „Малинале”

ИНФОРМАЦИЯ:
Фестивалът се провежда ежегодно в навечерието на 24 май. Изложбата се подрежда в Ритуалната зала на Община Горна Малина и продължава един месец.
Цел на фестивала – да популяризира изкуството на творци от и свързани с община ГОРНА  МАЛИНА.
ОРГАНИЗАТОРИ:
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
СДРУЖЕНИЕ “ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА – 2015”

ГАЛЕРИЯ: