НЧ „Елин Пелин – 1922” – с. Байлово

ИНФОРМАЦИЯ:

Читалищно Настоятелство:
Председател: Красимира Христова Николова
Членове:   Христина Спасова Иванова
Михайл Дамянов Михайлов
Цветанка Петрова Маламова
Цветанка Стоилова Николова
Секретар: Илиана Димитрова Илиева
Библиотекар специалист: Анна Захариева Цветкова

Телефон за контакт: 0876734728
e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg
Работно време: понеделник – петък; 08:30 – 12:30 и 14:00 до 18:00 часа
Почивни дни: събота и неделя

Предлага: 14636 документа библиотечен фонд – отраслова, справочна, ученическа, детска, художествена литература, безплатен достъп до интернет –  достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране  на документи и принтиране). Предоставя за ползване от потребителите  на персонални компютри,  принтер,  скенер,  ксерокс,  мултимедия. Урежда изложби, тържества и мероприятия за деца и за населението на Байлово. Читалището взема участие при подготовката и провеждането на традиционния събор на селото. Домакин и съорганизатор на Регионалния фестивал “Който се смее, дълго живее” на 1 април, ежегодния туристически поход „По стъпките на Елин Пелин” на 18 юли, юбилейни годишнини от рождението и от смъртта на Елин Пелин, от създаването на читалището и др. Реализирайки проект по Програма „Глобални библиотеки – България” в библиотеката е открит информационен център през 2009 година. Проектът е действащ и в момента, благодарение на общинското ръководство. Сега и в бъдеще, чрез своята художествено – творческа и културно – просветна дейност, Народно читалище „Елин Пелин – 1922” като културна институция ще участва и ще влияе на духовното обогатяване на байловчани и за културното развитие на с. Байлово в партньорство с Министерство на културата, Столична библиотека, Фондация „Глобални библиотеки”, общинското ръководство, къща музей „Елин Пелин”, местната власт, бизнеса, неправителствени организации, пенсионерски клуб, училищата и читалищата от общината. Финансирането се извършва чрез държавна и общинска субсидия, от проекти, членски внос, собствени приходи, дарителство и спонсорство. Читалището разработва и реализира проекти самостоятелно и в партньорство.

История: На 10 декември 1922 г. родолюбиви и ентусиазирани байловчани, по предложение на Елин Пелин, основават Народно читалище “Елин Пелин – 1922”, с. Байлово. За председател е избран Захари Велков. През първите 6 години читалището се помещава в родната къща на Елин Пелин. Първите книги са подарени от Министерство на народното просвещение с министър Стоян Омарчевски, който одобрява и устава на читалището. Инвентар за обзавеждането е събран от дарители байловци.
Читалището е първото и единствено по своя характер духовно средище по онова време в Байлово. Историческата му заслуга за културната дейност на с. Байлово се определя от неговия принос в запазването и обогатяването на местните традиции, зараждането на театралното изкуство, в създаването на библиотечното дело.
Първият, така наречен, просветителски период на читалищната дейност продължава до 1928 г. Провеждат се вечерни четения в читалището на разкази на Елин Пелин, Иван Вазов и др. Четци са главно учителите. Изнасят се много пиеси в селото и околните села. Театралната самодейност води началото си от 1895 г., когато Елин Пелин е учител в селото. Изнесени са пиесите „Руска и Ангелчо” и „Обесването на Левски”. Ролята на Левски е изиграна от Елин Пелин.
През началото на 40-те години читалищната дейност се поема от Димитър Йончев. Организират се четения, които излизат извън рамките на читалището, чете се и по седенки. Закупува се първият в селото батериен радиоапарат.
След 1944 г. настъпва период на активна работа на читалището. Събират се оцелелите книги, създава се и младежки хор, изнасят се много пиеси. През 1950 г. ББИ „Елин Пелин” с тогавашен д-р Т. Боров поемат шефство над читалището. Подарени са много книги. Установени са връзки с института за чуждестранна литература в Москва. От 1961 г. е създаден свободният достъп до книгите в библиотеката. Написва се историята на селото. Събрани са и са нотирани над 800 байловски песни, записани са обичаи и обреди. Събрани са от Никола Стоев и издадени от БАН архивни материали – „Прототипите на героите на Елин Пелин”.
През 1977 г. на 11 ноември е открит построеният в чест на 100- годишнината от рождението на Елин Пелин Дом – паметник „Елин Пелин”, както и реставрираната родна къща – музей на писателя. В Дом – паметника се помещава НЧ “Елин Пелин – 1922”, което разполага с богата библиотека,  с киносалон със 185 места, малки зали и гримьорни, музейна експозиция „Живот и творчество на Елин Пелин”, която се посещава от групи от цялата страна и чужбина. От откриването до сега са преминали стотици хиляди посетители.
Читалището съхранява през годините българщината и националния дух, продължава да бъде център на творческа активност и общуване между трудовите хора, младежите и децата. И днес тук се пресъздават различни обичаи – „Коледуване”, „Сурвакари”, „Лазаруване” и др. В работата на читалището важна роля играят самодейците. Стотици самодейни таланти са преминали през школата на любителското народно творчество на читалището, които и до днес радват публиката с прекрасните си изпълнения. Ежегодно читалището е организатор и домакин на Регионалния празник, посветен на хумора и шегата „Който се смее, дълго живее”.
През годините на преход Народно читалище „Елин Пелин – 1922” с. Байлово се оказа важен фактор в местното развитие. Библиотеката към читалището спечели проект по Програма „Глоб@лни библиотеки- България”. Проектът има стратегическата цел да осигури достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги за обществото чрез ефективно ползване на безплатен интернет, достъп до обучения и други информационни и комуникационни технологии. Целта е да подпомогне приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество и да се повиши качеството им на живот.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  ПРЕЗ  ГОДИНИТЕ:
1922 – 1928 – Захари Велков Иванов – учител
1928 – 1930 – Младен Стоянов
1930 – 1932 – Илия Атанасов
1932 – 1935 – Петър Захариев
1935 – 1949 – Илия Атанасов

1949 – 1979 – Никола Иванов Стоев – учител
1979 – 1981 – Никола Иванов Димитров
1981 – 1987 – Спаса  Петрова Вълкова
1987 – 1988 – Стоян Иванов Чакъров
1988 – 1991 – Никола Неделчев Кайджиев
1991 – 1993 – Иван Пенчев Петров
1993 – 2000 – Петрана Китова Бонева
2000 – 2010 – Петра Филипова Панчева
2010 – 2023 Красимира Христова Николова

СЕКРЕТАРИ И БИБЛИОТЕКАРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ:

1922 – 1927  – Димитър Панчев Велков – секретар-библиотекар
1928 – 1929 – Петър Захариев – библиотекар
1930 – 1931  – Димитър Панчев Велков – касиер-библиотекар
1932  – 1934 – свещ. Георги Йончев Василев – библиотекар
Димитър Панчев – секретар-касиер
1935  – 1936 – свещ. Георги Йончев Василев – секретар-библиотекар
1937 – 1944 – Димитър Йончев – библиотекар
1947 – 1948 – Никола Кайджиев – библиотекар
1950 г. – Мария Станьова
1951 г . – Никола Стоев
1952 г. – Иван Василов Стоев
1952 – 1960  –  Елена Китова
1960 – 1965 – Никола Кайджиев
1965 – 1968 – Мария Кайджиева
1968 – 1979 – Петра Филипова Панчева
1979 – 1982 – Анна Захариева Цветкова
1983 – 1985 – Марияна Атанасова Костадинова
1985 г. до момента – Анна Захариева Цветкова – библиотекар

2011 г.  – до момента – Илиана Илиева – секретар

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: