НЧ „Христо Ботев 2010” – с. Горно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ:

Председател настоятелство:  Илия Димитров
Секретар: Трайчо Асенов
Телефон за контакт: 0876732564
е-mail: chitalishte94@gmail.com
Работно време: понеделник – петък; 13:00 – 17:00 часа

Предлага: Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи, принтиране и др.
История на читалището: НЧ „Христо Ботев – 2010″ в с. Горно Камарци е създадено през 1923 г. Пререгистрация е направена през 2010 г. с председател на настоятелството Сандо Захариев. До 2013 г. библиотеката на читалището се съхраняваше в сградата на бившия млекосъбирателен пункт, който не отговаря на изискванията за публично ползване.

От 30 май 2014 г. читалището има новоизбрано настоятелство с председател Златка Кадиева, което има амбиция читалището да работи активно както с подрастващите, така и с цялото население на Горно Камарци и добие авторитет на съвременна културна институция.
През 2015 г. по искане на настоятелството и след решение на Общински съвет Горна Малина, Общината отдаде под наем за 5 години част от имот – публична общинска собственост, две стаи – преходни от 23м² и 16,1м² или общо 39,1 м² застроена площ, находящи се на втория етаж в бившата сграда на кметството. Със собствени средства читалището подмени дограмата, но за другите ремонтни дейности не бе осигурено финансиране и помещенията са неизползваеми. Това затруднява дейността на читалището.

От 2015 г. председател на настоятелството е Илия Димитров.

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: