НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” – с. Гайтанево

ИНФОРМАЦИЯ:

Председател: Цветелина Илиева Златкова

Читалищен секретар: Милена Тихомирова Тодорова

Настоятелство: Цветелина Илиева Златкова

Димитрина Илиева Георгиева

Траянка Кирилова Велева

         Проверителна комисия: Даниела Иванова Стефанова

Елеонора Цветкова Иванова

Йорданка Петрова Стойкова

         Работно време:

         понеделник – петък; от 14:00 часа до 18:00 часа

Телефон за контакт: 0877/535896
е-mail: gaytanevo.ph1927@mail.bg

Facebook профил:  Народно Читалище с.Гайтанево

         Основни дейности:

Библиотечно-информационна дейност;

Развитие на любителско художествено творчество;

Културна дейност.

         История на НЧ „Паисий Хилендарски-1927“

Още през 1920 г. се създава инициативен комитет за създаване на читалище в с. Гайтанево. Учредено е от учителите Константинова (по български език и литература) и Ставрев (историк) през 1927 г., заедно с будните местни жители: Стоян Петров, Стоян Христов, Георги Зашев, Георги Лулчев, Иван Делийски, Стоян Пешев – Елинкин, Сандо Лангов, Иван Пирев, Димитър Петров, Ангел Денин, Илия Пирев и др. През 60-те и 70-те години на миналия век читалището се ръководи от г-н Илия Матов, който заедно с настоятелството, полага много усилия и грижи за културния живот на жителите на Гайтанево.

След пререгистрацията по новия закон за народните читалища до 2015 г. председател е г-н Георги Димитров Георгиев. От 01.03.2015 г. до юни 2020 г. председател е Георги Георгиев Димитров.

От юли 2020 г., до момента председател е Цветелина Илиева Златкова.

         Основни дейности и развитие:

Най-традиционната дейност на читалището от създаването му до днес е тази на читалищната библиотека. В библиотеката се предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението. Общият брой библиотечни единици е 4160 тома.

Библиотеката разполага с интернет в читалнята с обособени 2 работни места и предоставя възможност за четене на периодични издания в електронен вариант. В читалнята се предлага освен безплатно ползване на интернет, отпечатване и сканиране на документи.

Амбицията на НЧ „ Паисий Хилендарски – 1927″ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социално-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: