НЧ „Светлина 1927” – с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ:

Председател настоятелство: ТИНКА ПРОДАНОВА ИВАНОВА – мандат 2021-2024
Читалищен секретар: Цветелина Валентинова Апостолова
Телефон за контакт: 0876736814
e-mail: n4svetlina1927@abv.bg
Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 17:00 часа

Предлага: Осемчасово обслужване на потребителите. Разполага с богат библиотечен фонд (9778 библиотечни единици). Предлага безплатен достъп до електронни услуги. (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи и принтиране), интернет.
История на читалището: През 1925 г. будни хора от селото, заедно с местни учители, започват да събират дарения за създаване на читалище. Регистрацията е от 1927 г. Първоначално читалището се помещава в малка тясна стаичка, в стара постройка, която се е намирала на центъра.
От 1979г.Читалището разполага със собствена сграда, в която има малък, голям салон и просторна библиотека.
До 1989 г , НЧ „Светлина 1927” се слави в региона със самодейните си колективи – голям и малък танцови състави, женска и детска група за изворен фолклор, група за възпроизвеждане на местни народни обичаи. С много любов и с всеотдайност читалищните деятели успяват да насочат вниманието на подрастващите към съхраняването на народните обичаи и традиции. Обичайни са възстановките на „Бабин ден”, Лазаруване”, „Коледуване“ и „Топене на пръстени”.
В момента се възражда женска певческа група.
Априловци са горди и с краеведската книга на Здравка Христова „Априлово през годините и родови корени“, издадена през 2015 г.. Книгата бе посрещната с голям интерес, върна хората към корените им, запозна ги с историята на Априлово и региона.
Усилията на читалището са насочени към обогатяване на библиотечния фонд, опазване на културните традиции и успешното им предаване на идващите поколения.

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: