НЧ „Васил Левски – 1943” – с. Долна Малина

ИНФОРМАЦИЯ:

Председател настоятелство: Анелия Димитрова Пешова
Секретар: Бонка Неделкова Цветанова
Телефон за контакт: 0877043704
e-mail: dolnamalina_gm@mail.bg
Работно време: понеделник – петък; 13:00 до 17:00 часа
Предлага: Интернет, електронни услуги, принтиране, книжен библиотечен фонд
История на читалището: НЧ „Васил Левски – 1943”, Долна Малина е учредено през 1930 г. от местния учител Лазар Менджиев. От тогава съществува и читалищната библиотека, отпочнала с 30 книги дарение, а днес с над 3900 тома.
През 2001 год. е сформирана женската певческа група за народен фолклор, която и до днес продължава да се занимава активно с обогатяване и подобряване на своя певчески репертоар. Носител е на много награди от участия във фолклорни фестивали в цялата страна.

Председатели: Димитрина Петрова (мандат 2014 – 2017), Венета Таскова (мандат 2017-2020), Анелия Пешова (мандат 2020 – 2023)

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: