с. Байлово

Оброчище „Св. Петка” – няма сведения – намира в селото, по пътя за „Андрешковото блато”

Параклис „Св. Троица”
Това е еднокорабна малка сграда, издигната върху основите на църквата на първото Байлово, изчезнало около 1792 година по време на кърджалийските набези. Параклисът е добре поддържан и е служил за църковни обреди до построяването на църквата „Св. Св. Кирил и Методий” през 1884 година. През 2020 г. е направен ремонт със средства, дарени от байловчани. На Петдесетница се прави курбан.
На главен третокласен път № 6004 – Долни Богров – Горна Малина – Байлово – Пирдоп, на 600 м. западно от селото.

Параклис „Св. Никола”
На главен път № 6004 за с. Смолско,  на 6 км. от с. Байлово
Намира се в местността „Калугерица” в близост до Пещерите. Характерное, че има местен извор, от който се водоснабдява село Смолско. Преди тук е имало манастир „Св. Никола” и се нарича „Манастирището” или „Калугерица”. В този манастир е имало само калугерки и затова тази местност си нарича „Калугерица” Там е имало и църква „Св. Арахангел Михаил”. Село Калугерица е майка на село Калугерово – Пазарджишко. Там си построява манастир „Св. Никола”, известен с това, че отец Кирил е кръстоносец на хвърковатата чета на Бенковски. Преди него е бил поп Недельо от Поибрене.
Намиращият се в Калугерица манастир е опожарен и унищожен. През 1948 година по инициатива на вярващите байловчани, със собствени средства и материали е построен днешният параклис „Св. Никола”. Има изграден навес за отдих и чешма със три чучура.
На 9 май се прави курбан.

Църква „Св.Св.Кирил и Методий”
Намира се в центъра на с. Байлово
На 11 май е Храмовият празник на църквата „Св. Св. Кирил и Методий” с курбан и концерт
Построена е от майстор Ганчо Трифонов от с. Смолско през 1884 година. Дяланите камъни, поставени около вратите и прозорците и на ъглите на сградата, са докарвани от с. Саранци. Църквата е еднокорабна с олтар, общо помещение, а в западната й част е издигнат женски балкон. Таванът й е изографисан от Димитър Петров Божанчев
Иконите с малки размери са дело на прочутия за времето си зограф Йото (Иван) Недельов Йончов от с. Макоцево, наричан накратко Йото Иконописеца. Той изографисал стенописите и иконите в църквите в Желява, Байлово, Саранци, Долно Камарци, Априлово, манастира „Св. Илия” край с. Белопопци, Лесново, Яна, Григорево, в някои пирдопски села, в църквата в гр. Пирдоп и др. Занимавал се е и с резбарство, изрязал е дверите в църквите в селата Макоцево, Байлово и Осоица.
Църквата е оградена с каменен зид, камбаната й има мелодичен глас и е отлята на място от събраните от населението медни съдове, сребърни гривни и други накити.
В двора на църквата се намира гробът на Добре Добрев – Светецът от Байлово.
Църквата е обявена за паметник на културата.