с. Белопопци

Църква „Свети Георги Победоносец” – Източно-православно. Построена 2008 г.

Манастир „Свети Илия” – Източно-православно. Построен 1909 г.