с. Долна Малина

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Долна Малина

Антично селище – Мало градище, м. ”Градище”,

2 km северно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Долна Малина

Военен паметник

Исторически

Местно значение