с. Долно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Долно Камарци

Два възпоменателни военни паметника

Исторически

Местно значение

с. Долно Камарци

Източно-православна църква „Св. Георги Победоносец”

Художествен

Местно значение