с. Гайтанево

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Гайтанево

Старохристиянска базилика ”Св. Неделя”,

1,5 km северозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Тракийско светилище,

възв. „Китката”,

km северозападно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Антично селище,

м. ”Клисе тарла”,

2 km западно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Гайтанево

Източно-православна църква „Св. Параскева”

Архитектурно-Художествен

Местно значение

с. Гайтанево

Четири могили,

km югозападно от селото

Археологически

Местно значение