с. Осоица

ИНФОРМАЦИЯ:

с. Осойца

Тракийска крепост, над кариерите, 1 km южно

Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието

Местно значение

с. Осойца

Пет надгробни могили

Археологически

Местно значение

с. Осойца

Източно-православна църква

„Възнесение Христово”

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Параклис „Успение Богородично”, 1,5 km западно

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Параклис „Църквище”, в източния край на селото

Архитектурно-художествен

Местно значение

с. Осойца

Училищна сграда с часовникова кула

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Осойца

Къща на Иванка Христова Ботева и на съпруга й д-р Стоян Христов

Паметник на културата

Местно значение

с. Осойца

Кладенци – 3 броя

Архитектурно-строителен

Местно значение

с. Осойца

Военен паметник

Исторически

Местно значение

с. Осойца

Лобно място, м. ”Оджова кория”, 0,5 km северозападно

Исторически

Местно значение