с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ:

Паметник на загиналите в Балканските войни 1912 – 1913 г., Първата световна война 1914 –1918 г. и във Втора световна война 1939 – 1945 г.

Намира се в центъра на селото. Висок е 3, 5 м и е изграден през 1923 г. от камък.

Загинали:
1912 – 1913 г. 

Надпис: „Спомен на храбрите войници от село Сегарлиово”

Петър Стоянчов; Георги Пенев; Илия Петков; Стоян Пешов; Иван Китов; Александър Станков; Борис Миладинов; Никола Велинов; Димитър Георгиев; Иван Михайлов; Ките Танев; Тоне Георгиев; Манол Младенов; Иван Малинов; Войн Алексов; Младен Петров.

1915-1918 г.

Милош Танев, Валчко Бонев, Михал Бонев, Спас Пенев, Трайко Атанасов, Петър Ленков,  Бранко Иванов, Богдан Николов, Андон Николов, Петър Стоянчов, Глигор Йорданов, Братя Иван и Цвето Костови, Петър Наков, Иван Петков, Рамадан Реджов.

НА ПРИЛЕПЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО МРАМОРНИ  ПЛОЧИ:

„УЧАСТНИЦИ ВЪВ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ”

ПЪРВА ПЛОЧА:  АЛЕКСАНДЪР  П. НАТОВ, АСЕН Я. ТОШЕВ, АТАНАС С. ЗЛАТАНОВ, АСЕН С. ПЕТРОВ, АТАНАС МИХАЙЛОВ, АНГЕЛ ТОШЕВ, АТАНАС ПЕНЧЕВ, АТАНАС ГЕОРГИЕВ, АЛИ АЛИЕВ, БЛАГОЙ СТОИМЕНОВ, БОРИС ТОШЕВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ, БОРИС ПЕТРОВ, БОРИС ЗЛАТАНОВ, БАЙРАМ МЕХМЕДОВ, ВЕЛКО ГЕЛЕВ, БЛАГОЙ ХРИСТОВ, БЛАГОЙ ЯКИМОВ, БОНЕ ДАМЯНОВ, ВЕЛИН СТОЙКОВ

ВТОРА ПЛОЧА:

СПАС ГЕЛЕВ

СТЕФАН СТОИМЕНОВ

СТОЯН ИЛЧЕВ

СТЕФАН ТОНЧЕВ

СТОЯН ГЕЛЕВ

СВЕТОСЛАВ ЯКИМОВ

СТОИЛ СТОИЛОВ

ТОДОР СТОЙНОВ

ТРАЙКО НАКОВ

ТРАЙКО СТОЯНОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ

ЦВЕТАН ПАВЛОВ

ЦВЕТКО КРЪСТЕВ

ШЕФКО АЛИЕВ

ЯНАКИ АНГЕЛОВ

ЯНКО НАЙДЕНОВ

АНГЕЛ ФИЛИПОВ

МИХАЛ МИХАЙЛОВ

РАЙКО ДИМИТРОВ

НИКОЛА МИХАЙЛОВ

МИХАЛ ВЕЛЬОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ТРЕТА ПЛОЧА:

ВЕЛИН ПЕТРОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ТИТОВ

ГЕОРГИ ВАКАРЕЛСКИ

ГРИГОР БОНЕВ

ГРИГОР ВЕЛИНОВ

ДИМИТЪР ВЕЛЬОВ

ДИМИТЪР ВЕЛЕВ

ДИМИТЪР ТОДОРОВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ

ДИМИТЪР СПАСОВ

ДИМИТЪР НАТОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ

ЕВСТАТИ ПАУНОВ

ЗДРАВКО КОЦЕВ

ИЛИЯ ХРИСТОВ

ИВАН СТОЯНОВ

ИВАН ПЕТКОВ

ИСТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ

ИГНАТ ПЕТРОВ

ЙОРДАН ВЕЛЕВ

ЧЕТВЪРТА ПЛОЧА:

ЙОРДАН НАКОВ

КРЪСТАН ЯКИМОВ

КАДРИ АЛИЕВ

МАНОЛ ТАНЕВ

МАЛИН СТОЙКОВ

МЛАДЕН ТАНЕВ

МИЛАН ЦВЕТАНОВ

МИХАЛ ВАКАРЕЛСКИ

МИХАЛ ЦВЕТАНОВ

МЕХМЕД МЕХМЕДОВ

МАХМУД МЕХМЕДОВ

НИКОЛА АНГЕЛОВ

МУСТАФА МЕХМЕДОВ

НЕДЕЛКО БОНЕВ

НЕДЕЛКО СТОЯНОВ

НЕДЕЛКО ПЕТКОВ

ПАУН ПАУНОВ

ПАШИ АЛИЕВ

ПЕТЪР КОСТОВ

СИМЕОН Д. ГЕОРГИЕВ

ПЕТЪР ПЕНЧЕВ

СИМЕОН В. ГЕОРГИЕВ

ГАЛЕРИЯ: