с. Горно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ:
Паметник в памет на загиналите през войните

Намира се в кв. 21, срещу кметството. Изграден е през 1922 г. от камък и е висок 3 м.  Ремонтиран през 2013 г. и ограден  – Дарение от Любомира Стаменова Иванова и Георги Николов Николов от Горно Камарци

Загинали:

1912-13 г. :  Александър Стоянов Витков; Иван Гр. Иванов; Тодор Г. Йотов; 1917 – 1918 г.:  Подоф. Славчо Г. Вельов; Тодор И. Цеков; Христо Г. Вельов; Редници:Атанас П. Вельов; Дим. Ил. Петков; Иван С. Ценков; Иван Ил. Коцов; Найден Пенков; Никола С. Славчов; Никола Т. Стоянов; Петър Хр. Петров; Петър Д. Петров; Христо Д. Йотов; 1944 – 1945 г.:  Шукри Ф. Яшаров

ГАЛЕРИЯ: