с. Макоцево

Паметник на загиналите във войните макоцени

Намира се в центъра на с. Макоцево, срещу кметството. Открит на 24.09.2016 г. Изграден е от гранит и черен мрамор с 4900 лв. дарения и 3000 лв. от община Горна Малина. Проектант – проф. Марин Коцев, изпълнител – Петко Парчев

Надпис: „ТЕ ЗАГИНАХА ЗА РОДИНАТА”

Загинали:

БАЛКАНСКА ВОЙНА 1912-1913 г.:  Анчо Георгиев Ценков; Атанас Георгиев Ценков; Георги Николов Гецов; ПЪРВА СВЕТОВНА ВОЙНА 1915-1918 г.:  Александър Пенев Тарльов; Атанас Паунов Спасов; Атанас Петров Танов; Гаврил Стоянов Гацов; Георги Евтимов Йотов; Георги Иванов Тикварски; Георги Николов Велков; Георги Томев Велинов; Герги Ценков Славов; Григор Славов Коцев; Димитър Вълков Добрев; Димитър Дамянов Йотов; Димитър Спасов Пурев; Добре Стойнов Гергов; Иван Стоянов Йотов; Никола Велчов Тановски; Нкола Лазаров Загорски; Петър Луканов Ценков; Петър Николов Гецов; Петър Николов Иванов; Стоян Захариев Пурев; Христо Пенев Гецов; Христо Пенев Тарльов; Цветко Алипиев Ташов; Цветко Захариев Стойнов; ВТОРА  СВЕТОВНА ВОЙНА 1939-1945 г.: Иван Николов Божилов -Мирчо; Иван Николов Лазаров; Иван Паунов Георгиев; Иван Спасов Иванов