с. Негушево

Паметник, намиращ се в мемориал в горния квартал № 9 на селото

Изграден от гранит през 1915 г.

Надписи: „За спомен на падналите герои от с. Негушево, убити и умрели от болест във време на Турско-българската и междусъюзническа война 1912-1913 г. Съграден от доброволни пожертвования от признателните им другари и съселяни”

Загинали: ст.подофицер Захари Митров; ефрейтор Христо Стоянов; ефрейтор Георги Петров; редник Петко Христов; Петър Иванов; Лазар Коцев; Георги Томов; Игнат Петров; Тодор Ненов; Димитър Стоянов; Йото Пешов.

Паметник на героите от Първата световна война

Изграден през 1920 г. от гранит с височина 3,4 м.

Надписи: „Съграден през 1920 г. в чест на падналите герои от с.Негушево в Европейската война 1915-1918 г. на сръбския фронт, романския фронт, македонския фронт срещу френци и англичани.” 

Загинали: Тодор Михов; Богдан Китов; Георги Кацарски; Георги Тодоров; ст.подофицер Димитър Петков; Христо Ненов; Харалампи Йорданов; Димитър Тонков; Георги П. Пашов; Петър М. Пашов; Стоян Златанов; Йордан Павлов;  Александър Величков; Иван Ценков; Александър Ценков; Кирил Бонов.

Паметник на героите от Втората световна война

Изграден от гранит през 1949 г. с височина 3,5 м.

Загинали: фелдфебел Величко Георгиев; подофицер Симеон Атанасов; подофицер Борис Любенов; подофицер Неделко Велков; подофицер Бонко Петков; подпоручик Никола Евтимов; подпоручик Борис Славков; Ангел Стоянов; Андрея Велев; Наум Николов; Павел Евтимов; Цветан Алексиев