с. Осоица

Паметник

Надписи: „На падналите за честта на отечеството герои в Балканската (1912-1913) и общоевропейската (1915-1919) войни” 

Изграден през 1925 г. от камък. Реставриран през 1995 г. с дарение на хаджи Стоян Йорданов Тодоров, роден в с. Осоица, живущ в Австрия, гр. Виена

Загинали:
1912 – 1913 г.: Миленко Соларски; Давидко Кадрийски; Тодор Цветанов; 1914 – 1918 г.: офицер Никола Христов; офицер Алипи Антов; офицер Никола Георгиев; фелдфебел Цветко Богданов; подофицер Костадин Кръстев; подофицер Иван К. Гешов; подофицер Владимир А. Букарев; подпоручик Никола Рачев; Найден Стоилов; Мито Петков; М. Димитров; Христо Желязков; Димитър Ангелов; братя В. и Н. Петрови; Стоян Ив.Кафкарски; М. Н. Нешов; Найден Гатов; Георги Петров; Петър Ив. Табака; Йордан Т. Геров; М. Ат. Савов; Мито Дачов; Христо Митрев; В. Гошев; Начо Ников; Стоян Ст. Кьосев; Васил Чернопеев; 1944 – 1945 г.: подофицер Борислав Ил.Николов; подофицер Никола Ал. Петров; редник Стоил Ив. Стоилов; подпоручик Илия Георгиев Иванов