с. Саранци

Паметник в памет на падналите герои за свободата на народа през войните за обединението ни 1912-1913, 1915-1918 г.от с. Саранци 

Изграден през 1925 г. в парка на селото с дарение от Хр. Попов от с. Стъргел, община Горна Малина

Загинали:
кап. Ат. Стоянов; ст.подофицер Цв. Овчарски; мл.подофицер П. Ст. Овчарски; Ст. Костадинов; Мет. М. Овчарски; Кост. Манов; Анг. Петров; Евт. Спасов; Г. Иванов; Хр. Ангелов; П. Димитров; Ст. Ст. Нончев; Дим. Стоянов