За Априлово

През 1911 г. братята Георги (Иржи) и Богдан (Теодор) Прошек, собственици на пивоварна фабрика в София, доставят хмелни резници от Унгария и с помощта на унгарски специалисти засаждат с хмел 60 дка върху земите на частни стопани от селото. Съгласно сключените договори хмелът бил отглеждан от стопаните под ръководството на специалистите. Полученият добив бил изкупуван от братята в сурово състояние. Добиваният хмел бил с добро качество и бил заплащан високо, което довело до увеличаване на площите, засети с хмел до 150 дка. По време на Първата световна война търсенето намаляло и стопаните били принудени да изкоренят насажденията.

Производството на хмел било възстановено в Априлово през 1949 г. от ДП „ЕЧИХМЕЛ“. Първоначално бил създаден малък опитен хмелник с около 1000 резника, който по-късно се разраснал до 500 дка. Тук били отглеждани хмелови насаждения от сортовете Щирийски, Вюртембергски, Кентски, Коно, Фуглес, Лоеренхоп, Савински и други.