За Негушево

  1. Северно от селото, на рида Рудината, е функционирала каменоломна кариера за добив на литографски камък. Кариерата започва дейността си през 1895 г. и е експлоатирана до 1925 г., когато изтича срока на предоставената концесия. През 1897 г. на изложение в Париж литографските камъни от кариерата в Негушево печелят златен медал.
  1. На 19 декември 1877 г. ген. Йосиф Владимирович Ромейко-Гурко, командир на Западния отряд на Действащата руската армия на Балканския полуостров, разполага своя щаб на рида Рудината, северно от селото. От тук ген. Гурко ръководи битката при Ташкесен (Саранци), последното голямо сражение преди навлизането на руските войски в София.