Пътека “Младата гора”, с. Негушево

Пътеката е инициирана от Нина Трънкова, участник в подготовката и осъществяването на Референдума. Маршрутът е пешеходен, започва от центъра на селото и се изкачва в посока запад – север на билото на Рудината. Върви по билото, откривайки прекрасни гледки и се спуска от източната страна на Негушево, където е входът на селото.