Училищна сграда, с. Осоица

Сградата на училището в с. Осоица е паметник на културата. Тя е едно от архитектурните съкровища на община Горна Малина. Построено със заем и дарения от местните жители, които вдигат сградата за четири години със собствен труд. Проектът е изготвен от италиански архитект като негова дипломна работа. Стилово сградата носи характерните белези на течението “Архитектурен модернизъм”. Каменните блокове са добивани от кариери от околностите и всеки камък носи инициалите на каменоделеца, който го е дялал.