Оброчище Св. Георги, с. Макоцево

Село Макоцево се намира в източната част на Саранската котловина, разположена между планината Мургаш на север и северните дялове на Ихтиманска Средна гора на юг. Селото отстои на 15 км източно от Горна Малина и на около 40 километра от София.
Оброчище “Св. Георги” се намира в западната част на селото, разположено върху стръмен склон. В миналото около оброчището е имало много надгробни камъни, наричани от местното население “мезаре”, от турската дума за надгробен камък mezartasi. Надгробията не са били с кръстна форма, което предполага нехристиянският им характер. Постепенно надгробията са извадени и унищожени.
През 1925 г. до оброчището е изграден малък параклис, който към 70-те години на миналия век е бил в руини, а днес от него няма и следа.
Макар и разположено на самият път пресичащ селото, оброчището е трудно видимо поради специфичното му разположение.
Днес оброчището съдържа четири оброка, два от които изправени, а другите два – полегнали върху земята. Изправените оброци са богато орнаментирани, докато на полегналите е придадена единствено кръстна форма.
Орнаментираните оброци са еднолицеви, изработени в смесена техника от едрозърнест варовик. Кръстовете са четирикрилни с утроени горни крила. При единия кръст крилата са свързани с полувенец. На лицата и на двата оброка е издълбан голям орнаментиран десетокрилен кръст. Релефите и при двата оброка са симетрични. Орнаменталната украса е изпълнена чрез ябълки/букели.
Оброчището от Макоцево е значим паметник на мемориалната каменна пластика на християнска България.