Ромски празник в с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ: Един от най-колоритните празници в община Горна Малина е Ромският празник на 8 април. Тази дата е избрана за Международен ден на ромите, защото тогава ромите от цял сват отдават почит към своите жертвите от Втората световна война. В рамките на фестивала можете да участвате в турнир по белот, футболен турнир, кулинарна изложба „Ромите…

Прочети повече

Фестивал за алтернативно земеделие „Алтер Агро”

ИНФОРМАЦИЯ: Фестивал "Алтер Агро" се организира ежегодно от фондация „Повей”, с подкрепата на община Горна Малина,  последната събота и неделя на месец юни. Целта на фестивала е да запознае любителите градинари  и големите производители с пермакултурата, безорното земеделие, биодинамичното земеделие, техники като аквапониката, алелаопатията, компостирането и всеки друг метод, познат на човека, който има за…

Прочети повече

Митинг концерт на руския паметник на Победата „Арабаконак” на 3 Март

ИНФОРМАЦИЯ: Всяка година на 3 Март  - Ден на освобождението на България от османско иго и национален празник на република България, община Горна Малина организира митинг концерт в Ботевградския проход, на руския паметник „Арабаконак” от 11:00 часа. Паметникът е построен в чест на руския император Александър II и на  руските войни, част от Западния отряд,…

Прочети повече

НЧ „Светлина 1927” – с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ: Председател настоятелство: ТИНКА ПРОДАНОВА ИВАНОВА - мандат 2021-2024 Читалищен секретар: Цветелина Валентинова Апостолова Телефон за контакт: 0876736814 e-mail: n4svetlina1927@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 17:00 часа Предлага: Осемчасово обслужване на потребителите. Разполага с богат библиотечен фонд (9778 библиотечни единици). Предлага безплатен достъп до електронни услуги. (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на…

Прочети повече

НЧ „Елин Пелин – 1922” – с. Байлово

ИНФОРМАЦИЯ: Читалищно Настоятелство: Председател: Красимира Христова Николова Членове:   Христина Спасова Иванова Михайл Дамянов Михайлов Цветанка Петрова Маламова Цветанка Стоилова Николова Секретар: Илиана Димитрова Илиева Библиотекар специалист: Анна Захариева Цветкова Телефон за контакт: 0876734728 e-mail: chitalishte.bailovo@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:30 – 12:30 и 14:00 до 18:00 часа Почивни дни: събота и неделя Предлага: 14636 документа библиотечен…

Прочети повече

НЧ „Съзнание 1925” – с. Белопопци

ИНФОРМАЦИЯ: Читалищно Настоятелство: Председател: инж. Стефка Минчева Секретар: Мариана Балабанова Работник библиотека: Цветелина Балабанова Телефон за контакт: 0879197080 e-mail: nc_suznanieto@abv.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 13:00 до 17:00 часа Предлага: 6000 документа библиотечен фонд – отраслова, справочна, ученическа, детска, художествена литература, безплатен достъп до интернет, безплатно обучение за работа с ИКТ…

Прочети повече

НЧ „Паисий Хилендарски – 1927” – с. Гайтанево

ИНФОРМАЦИЯ: Председател: Цветелина Илиева Златкова Читалищен секретар: Милена Тихомирова Тодорова Настоятелство: Цветелина Илиева Златкова Димитрина Илиева Георгиева Траянка Кирилова Велева          Проверителна комисия: Даниела Иванова Стефанова Елеонора Цветкова Иванова Йорданка Петрова Стойкова          Работно време:          понеделник – петък; от 14:00 часа до 18:00 часа Телефон за контакт: 0877/535896 е-mail: gaytanevo.ph1927@mail.bg Facebook профил:  Народно Читалище с.Гайтанево          Основни…

Прочети повече

НЧ „Васил Левски -1929” – с. Горна Малина

ИНФОРМАЦИЯ: Председател на настоятелството: Нели Недялкова Секретар: Тодорка Петрова Работник библиотека: Катя Петкова Телефон за контакт: 0888424994 e-mail: chitalishte_gm@mail.bg Работно време: понеделник – петък; 08:00 – 12:00 и 13:00-17:00 часа Предлага: Ежедневно осем часово обслужване ; 7 заглавия периодични издания; Неограничен достъп до целия библиотечен фонд; Заемане за домашно ползване на книги и на други носители…

Прочети повече

НЧ „Христо Ботев 2010” – с. Горно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ: Председател настоятелство:  Илия Димитров Секретар: Трайчо Асенов Телефон за контакт: 0876732564 е-mail: chitalishte94@gmail.com Работно време: понеделник - петък; 13:00 – 17:00 часа Предлага: Достъп до информация, електронни услуги (търсене на работа, попълване на автобиографии, молби, копиране на документи, принтиране и др. История на читалището: НЧ „Христо Ботев - 2010" в с. Горно Камарци е…

Прочети повече

НЧ „Васил Левски – 1943” – с. Долна Малина

ИНФОРМАЦИЯ: Председател настоятелство: Анелия Димитрова Пешова Секретар: Бонка Неделкова Цветанова Телефон за контакт: 0877043704 e-mail: dolnamalina_gm@mail.bg Работно време: понеделник – петък; 13:00 до 17:00 часа Предлага: Интернет, електронни услуги, принтиране, книжен библиотечен фонд История на читалището: НЧ „Васил Левски - 1943”, Долна Малина е учредено през 1930 г. от местния учител Лазар Менджиев. От тогава съществува…

Прочети повече