с. Априлово

ИНФОРМАЦИЯ: с. Априлово Две надгробни могили в местността ”Ишиктепе” Археологически Национално значение с. Априлово Източно православна църква „Рождество Богородично” Художествен Местно значение с. Априлово Манастир „Св. Симеон”, м. „Бабáта” Архитектурно-строителен Местно значение с. Априлово Военен паметник Исторически Местно значение  

Прочети повече

с. Байлово

ИНФОРМАЦИЯ: с. Байлово Праисторическо селище, 2,5km западно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Байлово Тракийско светилище, връх ,,Фрелин” Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Байлово Късноримско селище, м. „Кленов дол”, 5 km източно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Байлово Средновековна крепост „Калето”, 6-7 km североизточно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Байлово…

Прочети повече

с. Гайтанево

ИНФОРМАЦИЯ: с. Гайтанево Старохристиянска базилика ”Св. Неделя”, 1,5 km северозападно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Гайтанево Тракийско светилище, възв. „Китката”, 2 km северозападно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Гайтанево Антично селище, м. ”Клисе тарла”, 2 km западно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Гайтанево Източно-православна църква „Св. Параскева” Архитектурно-Художествен Местно значение с. Гайтанево…

Прочети повече

с. Горна Малина

ИНФОРМАЦИЯ: с. Горна Малина Средновековна крепост, м. ”Градището”, 1,5 km югозападно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Горна Малина Тракийско светилище, м. „Дабковица”, 1 km западно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Горна Малина Източно-православна църква „Успение Богородично” Художествен Местно значение  

Прочети повече

с. Горно Камарци

ИНФОРМАЦИЯ: с. Горно Камарци Източно-православна църква „Св. Великомъченик Димитър Солунски” Художествен Местно значение с. Горно Камарци Руски паметник в Арабаконашкия проход на загиналите войни за овладяване на прохода през 1877 г., на 4 km над селото Исторически Национално значение с. Горно Камарци Военен паметник Исторически Местно значение  

Прочети повече

с. Долна Малина

ИНФОРМАЦИЯ: с. Долна Малина Антично селище – Мало градище, м. ”Градище”, 2 km северно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Долна Малина Военен паметник Исторически Местно значение  

Прочети повече

с. Макоцево

ИНФОРМАЦИЯ: с. Макоцево Средновековна крепост, м. ”Пчелина”, 5-6 km югоизточно Архитектурно-строителен от Античността и Средновековието Местно значение с. Макоцево Източно-православна църква „Великомъченик Св. Димитър” Художествен Архитектурно-художествен Местно значение  

Прочети повече