Манастирски пещери в местност Калугерица

ИНФОРМАЦИЯ: Скално-култовият комплекс Калугерски пещери се намира в малък вaровиков масив, разположен в долината на река Смолска, на 5 km от центъра на село Байлово в местността Калугерица. В бигорната скална маса са се образували четири малки пещери, разположени на височина от 5 до 15 m над нивото на местния терен, известни на местното население…

Прочети повече