Ритуална зала

ИНФОРМАЦИЯ:

Ритуалната зала се намира в центъра на Горна Малина, пл.”Родолюбие”, до сградата на общинска администрация. Разполага с голяма и с малка зала за граждански и обществено културни ритуали и събития, има голямо фоайе подходящо за коктейли. Много младоженци предпочитат залата за сключване на граждански брак. В нея се подреждат художествените изложби “Малинале” на творците от и свързани с община Горна Малина, връчват се дипломите за средно образование на абитуриентите от СУ “Христо Ботев” и др.

Адрес: с.Горна Малина, пл.Родолюбие

ГАЛЕРИЯ:

КАРТА: